[1]
C. Hetty Primasari, “APLIKASI WEB SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT GIZI”, JUTEI, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, Apr. 2018.